top of page
Bestyrelsen fortæller

Bestyrelsens opgaver er at sørge for at foreningen lever op til vores formålsparagraf.

Se denne.

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af Laugets drift §13

Bestyrelsen skal holde møde mindst  hver anden måned, men ellers efter behov.

Foreningens økonomi er fast punkt på dagsordenen, så vi på den måde hele tiden har føling med den aktuelle situation. Vi gennemgår kvartalsopgørelserne ekstra nøje, og har i den forbindelse fået oplæg fra vores kasserer, men også bemærkninger fra vores økonomiudvalg som er med til møderne og tydeliggør foreningens økonomi for bestyrelsen.

Bestyrelsen har et forpligtigende og godt samarbejde med passer-gruppen, som også er rigt repræsenteret i bestyrelsen. Passergruppen modtager også referater fra møderne.

Det er også bestyrelsens opgave at sikre aktiviteter sammen med passere og andre aktive. Aktiviteter så som Høkerens fødselsdag, diverse arrangementer for børn og deres forældre og Aarsdaledagen, som er en lokal fest arrangeret af Borgerforeningen, Havnen og Høkeren i fællesskab.

Endvidere er vi ansvarlige for at et eventuelt overskud bliver brugt i overenstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsen er også med i et lokalt samarbejdsudvalg sammen med de øvrige foreninger i byen, så vi på den måde kan støtte hinanden og ikke komme til at lave aktiviteter på samme tid eller på anden måde kommer til at spænde ben for hinanden.

bottom of page