top of page
Aarsdales historie - kort.

Aarsdale var for ikke så mange år siden et af Bornholms største og vigtigste fiskerlejer.
Grunden blev lagt i middelalderen, i forbindelse med de store sildeeventyr. Omkring år 1400 omtales Aarsdale som Oesdale. Navnet er formodentlig afledt af et naturnavn Or, der betyder stenet grund. Og når Oren har ligget omgivet af smådale, så er navnet på fiskerlejet naturligvis blevet Oesdale – Orsdale – Aarsdale.

 

Lejet blev oprindeligt anlagt på nordsiden af Oren dybt inde i en bred vig med aarsdalegrus på bunden og masser af stærkt eroderede og afrundede klipper, det ragede ud fra land. Bugten har dannet et naturligt fiskerleje, hvor bådene i ly for den åbne sø kunne trækkes på land. På det forholdsvis flade terræn bag stranden kunne fiskerne rejse deres boliger.

Fra starten var de, der boede i Aarsdale, både fiskere og landmænd. Til hvert hus var der lidt jord, hvor køer, grise og høns kunne gå. Og omkring fiskerlejet lå indenmarken og udmarken (urmarken), hvor kvæget kunne græsse. I udkanten af lejet lå to gårde, Klippegård og Hullegård.

Den første havn bygges

I begyndelsen af 1800-tallet fik Aarsdale sin første havn. Den havn, der er der i dag, blev påbegyndt i 1885. Samtidigt voksede byen, og mange af de tidligere avlsbrugergårde i byen ”skrumpede ind”, og der blev bygget nye huse på de jorder, der før hørte til gårdene. Derfor er Aarsdale i dag en helt særlig blanding af gamle bindingsværkshuse (de gamle gårde) og grundmurede huse, der er opført kun til beboelse.I 1921 brændte Klippegård – det gamle stuehus ligger stadig lige over for busstoppestedet nede ved stranden – og gården blev flyttet op på marken oven for byen. Derved blev der ledig jord, og der blev bygget nye huse langs det, der i dag er Strandvejen. I 1958 blev havnen udvidet til det, der findes i dag. Samtidigt gik det godt for fiskeriet, så der blev bygget mange nye huse i 1950’erne, 60’erne og 70’erne.

 

Helt op til slutningen af 1800-tallet var beboerne i Aarsdale nærmest selvforsynende. Familierne skaffede selv fisk og landbrugsvarer, byen havde flere møller, her var smede og tømrere. Skulle man handle, måtte man gå til Svaneke for at gøre sine indkøb, eller bytte fisk for de mest almindelige ”høkerkræmmervarer” / dagligvarer, man ikke selv på anden måde kunne fremstille. Den første organiserede handel med dagligvarer i Aarsdale blev gennemført, da Aarsdale Husholdningsforening (Brugsen) blev startet i 1879. Gennem 1900-tallet opstod mange små handlende og håndværkere i Aarsdale. Her var bager, købmand, cykelsmed, frisører, skræddere og mange andre. Her var posthus og toldstation. Og der var mange røgerier – der har på forskellig tid været omkring 20 røgerier i alt. I 1940’erne byggede fiskerne en fiskefiletfabrik, hvor den store markante bygning stadig står ved havnen. Aarsdale har også – indtil 1962 - haft sin egen skole. 

 

Brugsen lukkede i 1979, derefter købmandsgården og den hidtil sidste købmand i Aarsdale lukkede i 2009. Her er dog stadig et flot røgeri og en stor byggevirksomhed. Havnen er stadig en fiskerihavn. Men den er i dag også en lystbådehavn, og den benyttes fra tidligt forår også af trollingfiskere og sportsdykkere. Havnen har fået tidssvarende toilet- og badeforhold, så den i dag er kendt som en stille og rolig lystbådehavn for turistsejlere.

Claus Reinhold

bottom of page